Ponuda stoke za klanje:
Za živi eksport predlažemo:
- mađarskoga šarenog bika simentalca od 450 kg do 700 kg bruto žive vage
- crno-bijeloga holstein bika od 450 do 700 kg bruto žive vage
- krava za klanje od 500 do 900 kg bruto žive vage
- svinja za klanje od 95 do 140 kg bruto žive vage